English info@kaico.org 02188785437

بازدید مهندس اسکندری از شرکتهای مرغک و اجداد سپیدان

به دنبال بازدیدهای دوره ای مهندس اسکندری از شرکتها و مزارع شرکتهای تابعه هلدینگ کشاورزی کوثر مدیر عامل سازمان اقتصادی کوثر با هیات همراه از شرکت مرغک و اجداد سپیدان بازدید به عمل اوردند و از نزدیک در جریان اقدامات تازه انجام شده قرار گرفتند

 

image (3)

image (2)

image (4)

محمد علی هادی زاده